Wszyscy jesteśmy powołani do świętości

Uroczystość
Wszystkich Świętych.

Święty Paweł.
Święty Augustyn.
Święta Helena.
Święta Joanna Beretta Molla.
Święta Faustyna.
Święty Jan Paweł II.
Żyli w różnych epokach.
Każdy z nich miał inny charakter,
predyspozycje, powołanie. Coś jednak ich łączy.
Czytaj dalej

Reklamy

Czy wiecie, że… ?

beatii

Czy wiecie, że 4 września dla nas – nazaretanek – to szczególny dzień ?
Szczególny, a w tym roku wyjątkowo szczególny, ponieważ obchodzone były uroczystości związane z 75- tą rocznicą męczeńskiej śmierci bł. Sióstr Męczenniczek z Nowogródka.
Jest to dzień liturgicznego wspomnienia Bł. S. Marii Stelli i 10 Towarzyszek.
Czytaj dalej